Đăng nhập
KHẢO SÁT ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 [27/03/2020]

Thực hiện Thông báo số 275/TB-ĐHNN ngày 26/3/2020 về việc Triển khai học tập qua mạng cho sinh viên trong thời gian không học tập trung để phòng chống dịch COVID-19, Phòng Đào tạo thực hiện khảo sát sinh viên học trực tuyến NNKC cụ thể như sau: (tạm thời áp dụng trong học kỳ 2, năm học 2019-2020)

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2020;

Form đăng ký (sử dụng 1 trong 2 link): Link1: https://forms.gle/5kMamnNppfuozoUX7 

hoặc link 2: https://docs.google.com/forms/d/1vrRW_eSgtKPJye6oeLmhWM-3Kpjl1Yhv8Va2eIqe61Q 

Yêu cầu trang thiết bị hỗ trợ học: Laptop, máy tính có webcam, các thiết bị, điện thoại thông minh có kết nối Internet để đăng nhập vào tài khoản học trực tuyến.

Sau thời gian đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ thống kê số lượng, xử lý nhóm học phần NNKC trực tuyến và tạo tài khoản học trực tuyến (LMS) cho những trường hợp SV chọn học trực tuyến. SV đã đăng ký, theo dõi thông báo, hướng dẫn học và học theo khung thời gian quy định của nhóm học phần.

Những SV không chọn học trực tuyến, cũng theo dõi thông báo và đi học trực tiếp tại trường theo kế hoạch đi học lại của ĐHH và của Trường ĐHNN.

Mọi thắc mắc về việc học trực tuyến hay đăng ký xin vui lòng gửi email để được giải đáp:CV. Trần Thiện Đạt (tthiendat@hueuni.edu.vn hoặc liên hệ zalo 0905559050)