Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐI HỌC TRỞ LẠI [05/03/2020]

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, phòng Đào tạo xin thông báo cho giảng viên, sinh viên, học viên tất cả các lớp đại học chính quy, bằng 2, sau đại học đi học lại từ ngày 09/03/2020. Sinh viên năm tư ngành Sư phạm Tiếng Trung đi KT-TTSP tại khoa từ ngày 09/03/2020. Sinh viên năm tư 2 ngành Sư phạm Tiếng Anh và Tiếng Pháp về trường phổ thông thực tập từ 16/03/2020. Các lớp ngoại ngữ không chuyên bắt đầu học từ ngày 16/03/2020. Tất cả sinh viên, học viên vào Trường ở cổng trước, 57 Nguyễn Khoa Chiêm. Trường sẽ tổ chức kiểm tra thân nhiệt ở cổng trước. Vì vậy đề nghị sinh viên, học viên đến trước giờ học tối thiểu 20 phút. Trong thời gian có dịch bệnh, canteen Trường không phục vụ ăn uống, giải khát, trừ nước đóng chai. Trường yêu cầu tất cả sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.