Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020 [05/03/2020]
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NNKC ĐỢT 1 NĂM 2020

SV xem các mốc thời gian dưới đây:
1/ Lịch thi thay đổi (dự kiến): 18, 19/4 (cả ngày), 20,21/4 (buổi tối); Sau thời gian SV đi học lại phải liên tục theo dõi các thông báo về lịch thi chính thức (nếu có thay đổi);
2/ Đăng ký trực tuyến và nộp PHIẾU DỰ THI: SV vẫn tiếp tục đăng ký và nộp phiếu trực tiếp tại Phòng AI.3, hạn cuối đến hết ngày 06/4/2020; (Không thu hồ sơ ngày thứ 7,CN);
3/ Công bố lịch thi (dự kiến); ngày 11,12/4/2020;
4/ Xử lý chuyển đổi lịch thi, hủy thi, bổ sung thi: ngày 13 và 14/4/2020; Sau thời gian trên sẽ chốt danh sách dự thi và trường thông báo lịch thi chính thức ngày 16/4/2020;
5/ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP:
Địa điểm đăng ký: Phòng AI.3;
Thời gian bắt đầu hướng dẫn ôn tập: 16/3/2020; Phòng sẽ thông báo cụ thể phòng học trong sáng ngày 16/3/2020;(lịch có thể thay đổi tùy theo diễn biến phức tạp của dịch Covid-19)
PHÒNG ĐÀO TẠO