Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN ĐGNL NNKC CÁC ĐỢT THI (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019) [03/03/2020]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

1/ Thời gian nhận Chứng nhận tất cả các đợt thi (từ năm 2015 đến năm 2019);

- Địa điểm: Phòng AI.3 (A103)

- Thời gian: Từ ngày 03/03/2020 đến 31/03/2020; 

http://www.mediafire.com/file/xvqgw5nkekz301o/Cer_NNKC_-_Updated_29-2-2020.rar

ĐÂY LÀ ĐỢT CUỐI CÙNG PHÒNG TRỰC HỖ TRỢ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ LIÊN TỤC, SAU THỜI GIAN TRÊN, SV NHẬN CHỨNG NHẬN PHẢI LIÊN HỆ TRƯỚC BỘ PHẬN TRỰC PHÁT VÀ HẸN NGÀY NHẬN.

2/ KỂ TỪ CÁC ĐỢT THI NĂM 2020 TRỞ VỀ SAU SẼ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG VIỆC CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN (SẼ CÓ THÔNG BÁO CỤ THỂ SAU), VÌ VẬY TỪ NGÀY 02/3/2020, TRƯỜNG SẼ KHÔNG TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CẤP PHÁT CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ LÀM CHỨNG NHẬN.

ĐẦU THÁNG 4/2020, TRƯỜNG SẼ CÔNG BỐ DANH SÁCH SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN HOÀN CHỈNH CỦA CÁC ĐỢT THI TRONG CÁC NĂM, NHỮNG SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN.

ĐÂY LÀ QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN, VÌ VẬY ĐỀ NGHỊ SV NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN.