Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐI HỌC TRỞ LẠI [01/03/2020]

Chiều hôm nay (01/03/2020) Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ C-19) của Trường đã họp khẩn. Căn cứ trên tinh thần cuộc họp sáng hôm nay của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ĐHH và tình hình dịch bệnh hiện nay, BCĐ C-19 Trường thống nhất cho sinh viên các lớp đại học chính quy, học viên sau đại học, giáo dục thường xuyên (Bằng 2) của Trường bắt đầu đi học lại từ ngày 09/03/2020; sinh viên các lớp ngoại ngữ không chuyên bắt đầu đi học lại từ ngày 16/03/2020; lịch thi năng lực ngoại ngữ không chuyên dự kiến bắt đầu vào ngày 21/3/2020 cũng sẽ hoãn lại và phòng Đào tạo sẽ thông báo lịch thi sau; sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Trung đi thực tập ở khoa Tiếng Trung từ ngày 09/03/2020; sinh viên 2 ngành Sư phạm Tiếng Anh và Tiếng Pháp đi thực tập ở phổ thông từ 16/03/2020. Vậy phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả các giảng viên, sinh viên và học viên được rõ. Vì sự an toàn cho tất cả mọi người và nhanh chóng dẹp được dịch bệnh, rất mong tất cả giảng viên, sinh viên và học viên thông cảm và hợp tác.