Đăng nhập
NHẮC NHỞ V/V NỘP HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [14/05/2015]

Hiện nay đã có lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015. Những sinh viên còn nợ học phí ngoại ngữ không chuyên của bất kỳ ngoại ngữ nào và bất kỳ học kỳ nào cũng sẽ bị phần mềm chặn lại, không thể dự thi ở học kỳ hiện tại. Vì vậy, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ nhắc nhở tất cả sinh viên đang học ngoại ngữ không chuyên tại trường ĐH Ngoại ngữ đọc kỹ thông báo dưới đây, làm theo các hướng dẫn để kiểm tra học phí còn nợ và nộp học phí theo đúng thời gian quy định để được dự thi. Sau khi hết hạn nộp học phí đợt cuối (25 đến 30/5/2015) phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ không tổ chức thu học phí nữa và sinh viên sẽ không được dự thi hết cấp độ cũng như không thể đăng ký học lên cấp độ trên hoặc đăng ký học lại trong hè.

Theo như kế hoạch đã thông báo, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thu học phí học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên năm thuộc các trường / khoa thuộc Đại học Huế học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ vào 03 đợt trong tháng 03, 04 và 05/2015. Sau đây là những nội dung cụ thế sinh viên cần nắm:

1. Đối tượng nộp học phí tại trường Đại học Ngoại ngữ và đối tượng miễn nộp học phí:

1.1. Sinh viên phải nộp học phí tại trường Đại học Ngoại ngữ bao gồm: Sinh viên tất cả các ngành của trường Đại học Kinh tế (trừ ngành Kinh tế chính trị), trường Đại học Khoa học (trừ ngành Triết), trường Đại học Nông lâm, khoa Luật và khoa Du lịch, sinh viên các ngành không phải ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên học theo tín chỉ của trường Đại học Y Dược.

1.2. Những sinh viên thuộc đối tượng nói trên nếu thuộc diện chính sách và đã được trường / khoa quản lý sinh viên gửi danh sách miễn giảm qua trường Đại học Ngoại ngữ sẽ được miễn giảm học phí theo quy định.

1.3. Những sinh viên không phải nộp học phí tại trường Đại học Ngoại ngữ bao gồm:

1.3.1. Sinh viên học các ngành sư phạm: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Sư phạm, sinh viên ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ.

1.3.2. Sinh viên học theo niên chế: toàn bộ sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật, khoa Giáo dục thể chất, sinh viên các ngành học theo niên chế của trường Đại học Y Dược.

1.3.3. Sinh viên các ngành Mác – Lênin: Sinh viên ngành Triết và ngành Kinh tế chính trị;

1.3.4. Để được miễn học phí, sinh viên phải vào tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, vào mục Đăng ký ngoại ngữ, kích vào dòng chữ Đăng ký ngoại ngữ chính và tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

1.3.5. Những sinh viên thuộc đối tượng quy định trong mục 1.2, 1.3.1, 1.3.2 chỉ được miễn học phí 1 ngoại ngữ chính còn nếu học từ 2 ngoại ngữ trở lên thì phải nộp học phí cho những ngoại ngữ còn lại.

1.4. Sinh viên phải nộp học phí cho cả những lớp còn nợ ở các học kỳ trước. Để kiểm tra học phí còn nợ, sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, vào mục Kế hoạch học tập, chọn học kỳ tác nghiệp lần lượt của từng học kỳ đã học và nộp học theo như thông báo trong từng học kỳ. Nếu sinh viên đã đăng ký lớp học phần của nhiều ngoại ngữ mà không học, không hủy đi thì vẫn phải nộp học phí. Khi nộp học phí phải nói rõ cho chuyên viên thu tiền biết mình nộp học phí của học kỳ nào, ngoại ngữ nào.

1.5. Nộp đầy đủ học phí là một trong các điều kiện để sinh viên dự thi hết cấp độ và chuyển lên học cấp độ cao hơn. Nếu sinh viên còn nợ bất kỳ học kỳ nào, phần mềm sẽ tự động chặn lại, không xếp lịch thi cho sinh viên và không cho sinh viên chuyển cấp độ. Vì vậy, đề nghị sinh viên chấp hành việc nộp học phí theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch thu học phí:

2.1. Đợt 1: từ 23 đến 28/3/2015.

2.2. Đợt 2: từ 20 đến 25/4/2015.

2.3. Đợt 3: từ 25 đến 30/5/2015.

2.3. Thời gian thu trong ngày: đối với các lớp học buổi sáng và buổi chiều: thu trong giờ hành chính, sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 17h; đối với các lớp học buổi tối: trong giờ hành chính và từ 17h đến 18h.

2.4. Địa điểm thu: Phòng Kế hoạch – Tài chính trường Đại học Ngoại ngữ (Ở tầng 1 nhà Hiệu bộ 3 tầng, vào cửa chính rẽ trái, phòng thứ nhất và thứ ba bên tay phải).

2.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính chỉ thu học phí NNKC trong 3 tuần này. Nếu sinh viên không nộp theo đúng kế hoạch, mọi vấn đề nảy sinh sinh viên phải chịu trách nhiệm.

3. Sinh viên phải giữ biên lai nộp học phí để xuất trình trong trường hợp cần thiết. Mỗi biên lai đều có số biên lai. Sinh viên phải nhớ số biên lai để đối chiếu với phòng Kế hoạch – Tài chính trong trường hợp có nhầm lẫn học phí.

Đây là quyền lợi thiết thực của sinh viên, đề nghị sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.