Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 HỌC KỲ 1 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2019-2020 [21/01/2020]

Phòng Đào tạo thông báo:

1/ Công bố điểm thi Hết cấp độ NNKC A1, A2 học kỳ 1 và học kỳ 3 (đợt 1) năm học 2019-2020;

2/ Thắc mắc về điểm thi, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An (sau ngày 03/2/2020) để được giải quyết.

Thời gian nhận đơn xem lại bài thi: từ ngày 03/2/2020 đến hết 14/2/2020;

3/ SINH VIÊN THEO DÕI CÁC KẾ HOẠCH DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Học kỳ 2: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1860

Học kỳ 3 (đợt 2): https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/1861

Những SV đã từng đăng ký học lại NNKC trong học kỳ 3 trong cùng 1 cấp độ nhưng không đạt, liên hệ trực tiếp CV. Trần Thiện Đạt để được xử lý học.

Thời gian: Từ ngày 03/2/2020 đến hết 14/2/2020;

4/ PHÒNG ĐÀO TẠO MỞ BỔ SUNG CÁC NHÓM LỚP NNKC TRONG HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) NHƯ SAU:

TIẾNG TRUNG A1: 1 NHÓM;

TIẾNG TRUNG A2: 1 NHÓM;

TIẾNG HÀN A1: 1 NHÓM;

TIẾNG HÀN A2: SINH VIÊN CHỌN HỌC KỲ 2 ĐỂ ĐĂNG KÝ (KỂ CẢ SV HỌC LẠI)

NHỮNG SINH VIÊN MỚI BẮT ĐẦU HỌC CẤP ĐỘ CỦA NHỮNG NGOẠI NGỮ NÀY, CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA HỌC.