Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019 (07/12/2019) [21/01/2020]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT 6, NĂM 2019

Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả phúc khảo NNKC đợt 6, năm 2019 trong tài khoản cá nhân sinh viên. Những trường hợp phúc khảo có thay đổi kết quả điểm, Phòng Đào tạo sẽ bổ sung danh sách cấp chứng nhận vào tháng 2.

Mọi thắc mắc về kết quả, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An, Phòng Đào tạo để biết rõ thông tin.

(Xin vui lòng liên hệ sau 03/2/2020)