Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 2, NĂM HỌC 2019-2020 [12/01/2020]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020

Đợt 2 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Đợt 2) cụ thể như sau:

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến giữa tháng 5 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký: Có 2 đợt học, cụ thể như sau:

Đợt 1 (từ ngày 17/2/2020 đến 03/5/2020): 3 tiết /1 tuần (tất cả sinh viên có kế hoạch học lại trong học kỳ 3)

-         Thời gian mở đăng ký: 10:00 ngày 13.1.2020;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 16.2.2020;

Đợt 2 (từ ngày 02/3/2020 đến 26/04/2020): 4 tiết /1 tuần (thời gian dành cho sinh viên không đạt của đợt thi học kỳ 1 (2019-2020) của 2 trường ĐHYD và ĐHKT)

-         Thời gian mở đăng ký: 10:00 ngày 13.1.2020;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 16.2.2020;

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2019-2020 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, chọn những nhóm có tên (Lần 2 – Đợt 2);

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 10/2/2020, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

 

Lưu ý :

1.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

2.      Học kỳ 3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, vì vậy, sinh viên các ngành sư phạm, các ngành được miễn học phí, sinh viên chế độ chính sách lưu ý thật kỹ khi đăng ký.

3.      Những sinh viên năm cuối, học cấp độ B1, có thể đăng ký vào các nhóm B1 trong học kỳ này để kịp tiến độ thi Đánh giá năng lực vào tháng 5

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

Đợt 1:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 15 - > Nhóm 20; học từ 10/2/2020;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 15 - > Nhóm 20; học từ 10/2/2020;

Tiếng Anh B1 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 7 -> Nhóm 10; học từ 10/2/2020;

Đợt 2:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 21 - > Nhóm 25; học từ 02/3/2020;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 21 - > Nhóm 25; học từ 02/3/2020;

Đây là kế hoạch học lần, đợt 2 của năm học 2019-2020, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng  kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo