Đăng nhập
Về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2014-2015 [14/05/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

Chủ nhật

21.06.2015

Sáng

(2 xuất)

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 học lại ( nhóm 1 -> 7)

413

Thi online

Chiều

(2 xuất)

và A2 học lại ( nhóm 1 -> 3)

(các nhóm học lại thuộc đợt 2 học kì 3)

Thứ 7

11.07.2015

Sáng

(2 xuất)

ĐH Nông Lâm

A1 ( nhóm 14 -> 50)

1531

Chiều

 (2 xuất)

ĐH Khoa Học

A1 ( nhóm 51 -> 80)

1288

ĐH Luật

A1 ( nhóm 1 -> 13)

554

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 ( nhóm 86-> 88)

136

Chủ nhật

12.07.2015

Sáng

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm

A2 ( nhóm 56 -> 85)

1270

Khoa Du Lịch

A2 ( nhóm 4 -> 12)

366

Chiều

 (2 xuất)

ĐH Kinh Tế

A2 ( nhóm 26 -> 55)

1062

ĐH Nghệ Thuật + ĐH Ngoại ngữ + GDTC

A2 ( nhóm 14 -> 23)

292

ĐH Khoa Học - ĐH Luật

A2 ( nhóm 1 -> 3)

128

Thứ 7

18.07.2015

Sáng

(2 xuất)

ĐH Y Dược

A2 ( nhóm 86 -> 117)

1035

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A2 ( nhóm 121-> 128)

289

Chiều

(2 xuất)

Sinh viên học NNKC

không phải là

A2 Trung

328

A2 Pháp

168

A2 Nhật

210

tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

A2 Hàn

250

A2 Nga

3

Chủ nhật

19.07.2015

Sáng

(2 xuất)

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 học lại (nhóm 8 -> 19)

347

Thi online

(các nhóm học lại thuộc đợt 2 học kì 3)

Chiều

 (2 xuất)

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A2 học lại (nhóm 4 -> 13)

365

           

 LƯU Ý: Đối với các nhóm lớp tiếng Anh cấp độ A1 và A2 học lại ( THI ONLINE)

sinh viên phải chọn học kì tác nghiệp là học kì 3 năm học 2014- 2015 để xem được lịch thi và phòng thi.

           

Trường đề nghị:

- Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 07.06.2015 đối với các lớp thi ngày 21.06.2015, trước ngày 27.06.2015 đối với các lớp thi ngày 11 & 12.07.2015, trước ngày 10.07.2015 đối với các lớp thi ngày 18 & 19.07.2015.

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi nói trên. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 27.06.2015.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành trong đợt thu học phí cuối của học kỳ 2 (từ 25 đến 30/05/2015) để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập của tất cả các học kỳ đã đăng ký học để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi.)

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

- Trước ngày thi của mình 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu (DĐ: 0906513138) để được giải quyết.