Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [04/05/2015]

Các lớp (Tiếng Anh A1, A2, B1) của thầy Cái Ngọc Duy Anh và cô Nguyễn Thị Diệu Phương được nghỉ học từ ngày 04 đến 09 tháng 5 năm 2015

Riêng lớp Tiếng Anh A2 (Y Dược)- nhóm 105 thứ 5 tiết 10-12 vẫn học bình thường.

Sau thời gian trên các lớp sẽ học lại bình thường.