Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN B1 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015 [23/04/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên của cả 6 ngoại ngữ đợt 1 năm học 2014-2015 dành cho những sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 đã học xong cấp độ B1 và đủ điều kiện thi chứng chỉ. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Đăng ký dự thi trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: từ 23/04/2015 đến 07/05/2015 (Sinh viên theo đường link sau để tải về Hướng dẫn đăng ký dự thi http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=687 )

- Phòng Đào tạo duyệt đăng ký: 08/05/2015.

- Sinh viên được duyệt làm thủ tục tại Văn phòng tiếp sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên (phòng A.I.3): từ 11/05/2015 đến 21/05/2015. Sinh viên đã được duyệt trên mạng nhưng không làm thủ tục sẽ không được xếp lịch thi và phòng thi. Sinh viên nộp 02 ảnh 3x4, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, Mã SV, trường, ngành. Ảnh bỏ trong phong bì. Ngoài phong bì có ghi họ tên, Mã SV, trường, ngành, số điện thoại liên hệ, dự thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ gì, cấp độ gì. Sinh viên xin dự thi cấp độ A2 nộp đơn theo mẫu và có xác nhận của trường quản lý sinh viên (Mẫu 13/ĐT-NNKC).

- Sinh viên kiểm tra lịch thi trong tài khoản của mình trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: 28/05/2015. Nếu không được xếp lịch thi sinh viên liên hệ ngay với phòng Đào tạo (0543830678) hoặc chuyên viên Trần Thiện Đạt (0985844267) để xử lý.

- Lịch thi dự kiến: từ 30/05/2015 đến 15/06/2015. Những sinh viên đã làm thủ tục nhưng không dự thi được trong đợt này phải làm đơn theo mẫu nộp cho tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên trước ngày  25/05/2015. Nếu không có đơn sinh viên vẫn được xếp lịch thi và sinh viên không dự thi được sẽ bị tính là đã dự một lần thi.

- Trước các mốc thời gian nói trên, sinh viên vào mục Thông báo trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để cập nhật các thông báo, hướng dẫn. Trước ngày thi sẽ có 01 buổi tập trung thí sinh để hướng dẫn làm bài. Lịch tập trung sẽ thông báo sau.

- Chứng chỉ tiếng Anh B1 sẽ thi trên máy tính, các chứng chỉ khác sẽ thi giấy. Để ôn thi được tốt, sinh viên xem đề cương ôn tập tại đường linh http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=688 . Đặc biệt chứng chỉ tiếng Anh B1 sẽ thi trên máy tính toàn bộ (kể cả thi nói) nên sinh viên phải luyện tập kỹ cách thi này. Để luyện tập, sinh viên thi tiếng Anh B1 liên hệ mua thẻ ôn tập, luyện thi và thi thử tại văn phòng khoa Tiếng Anh Chuyên ngành (phòng A.I.6) và tự ôn luyện trong khoảng 3-4 tuần sẽ đạt kết quả tốt.

          

Số: ……./CC-NNKC                                                                                        Mẫu 13/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN A2

 

Kính gửi:  - Phòng Công tác HSSV trường / khoa …………………………………

                          - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                            - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

 Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

          Theo Khoản 3 Điều 3 trong Quy định Dạy và học Ngoại ngữ Không chuyên cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế ban hành bởi Quyết định 1206/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế, tôi là sinh viên dân tộc ít người nên trình độ Ngoại ngữ không chuyên bắt buộc để xét tốt nghiệp ra trường là bậc 2/6 (A2). Vậy, tôi làm đơn này xin được dự thi lấy chứng chỉ A2 Tiếng ……….

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

      Xác nhận của phòng Công tác HSSV                             Người làm đơn    

       của trường / khoa quản lý sinh viên