Đăng nhập
Thông báo mở thêm nhóm Tiếng Anh A1 dành cho SV Trường ĐH Kinh tế [25/09/2013]

Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký  các nhóm từ nhóm 9 đến nhóm 19 của trường Đại học Kinh tế đã đầy SV và vướng TKB học tại trường. Do đó , Phòng Đào tạo bổ sung thêm  nhóm Tiếng Anh A1 – Nhóm 76 dành  cho sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế năm thứ nhất đăng ký, Vì vậy sinh viên thuộc đối tượng trên đọc thông báo để thực hiện. 


Lưu ý: 

-Những Sinh viên nào đã đăng ký khác với cac nhóm đã phân bố (Thông báo : KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ DU LỊCH [22/09/2013], đề nghị hủy ngay và đăng ký lại theo yêu cầu của thông báo.

 

-Những trường hợp nào không hủy được liên hệ ngay với Phòng Đào tạo của Trường để xử lý.  SĐT : 0543.830678 , trong giờ hành chính.