Đăng nhập
KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4, 1/5 [23/04/2015]

Ban Giám hiệu quyết định cho tất cả giảng viên và sinh viên nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5 như viên chức hành chính. Cụ thể tất cả giảng viên và sinh viên dạy các lớp Ngoại ngữ không chuyên được nghỉ từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015. Những giảng viên có giờ dạy bị mất chủ động liên hệ với lớp và phòng Đào tạo để sắp xếp dạy bù.