Đăng nhập
LỚP ANH B1 NHÓM 103 NGHỈ HỌC TỐI THỨ 5 NGÀY 16/4/2015 [16/04/2015]

Do giáo viên đi công tác nên lớp Anh B1 nhóm 103 chưa bắt đầu học vào tối thứ 5 ngày 16/4/2015. Lớp này sẽ bắt đầu học từ tối thứ 5 ngày 23/4/2015. Vậy Trường thông báo để tất cả sinh viên của lớp được rõ.