Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2014-2015 [06/04/2015]

Phòng Đào tạo sẽ mở đợt 2 các lớp học cải thiện Học phần NNKC , Đợt 2 cụ thể như sau:

Cấp độ A1 : có 13 nhóm học phần, từ nhóm 8 đến nhóm 20,

Đối tượng 1 : đây là những nhóm dành cho SV đã tham gia học lần 1, nhưng vì một số lý do như không tham gia thi Nói, không thể tham gia thi hết cấp độ hoặc thi không đạt cấp độ. Những nhóm này sẽ học theo chương trình riêng dành cho đối tượng học lại.

Đối tượng 2 : Những trường hợp đã  đăng ký 1 lần nhưng chưa tham gia học, nghỉ giữa chừng, chưa đăng ký lần nào hoặc SV bị trùng lịch tại Trường đang học thì liên hệ CV. Trương Văn An để xử lý vào những nhóm học phần thuộc HK II năm học 2014-2015 đã được mở từ 30/3 đến hết 5/4/2015. 

Cấp độ A2 : có 12 nhóm học phần, từ nhóm 4 đến nhóm 15,

Đối tượng 1 : đây là những nhóm dành cho SV đã tham gia học lần 1, nhưng vì một số lý do như không tham gia thi Nói, không thể tham gia thi hết cấp độ hoặc thi không đạt cấp độ. Những nhóm này sẽ học theo chương trình riêng dành cho đối tượng học lại.

Đối tượng 2 : Những trường hợp đã  đăng ký 1 lần nhưng chưa tham gia học, nghỉ giữa chừng, chưa đăng ký lần nào hoặc SV bị trùng lịch tại Trường đang học thì liên hệ CV. Trương Văn An để xử lý vào những nhóm học phần thuộc HK II năm học 2014-2015 đã được mở từ 30/3 đến hết 5/4/2015. 

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn thiết lập học kỳ III – năm học 2014-2015 

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Thời gian và địa điểm :

-        Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 6.4.2015

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 8.4.2015

-         Thời gian bắt đầu học : 12.4.2015

Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 9/04/2015 đến hết sáng ngày 11/04/2015

Địa điểm : Phòng AI.3 , giảng đường A, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế

Những SV thuộc đối tượng 2 có thể đến xử lý đăng ký vào học kỳ II từ : 6/4/2015 đến hết ngày 8/4/2015.

Phòng Đào tạo