Đăng nhập
THÔNG BÁO (Lớp Tiếng Anh B1 nhóm 66 và lớp Tiếng Anh A2 nhóm 55) [31/03/2015]

Các lớp Tiếng Anh B1 nhóm 66 và lớp Tiếng Anh A2 nhóm 55 của cô Trần Thị Thu Vân sẽ được nghỉ học vào (tối thứ hai, thứ ba) ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2015, do giáo viên bận đi công tác. Sau thời gian trên 2 lớp sẽ học lại bình thường.