Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN [27/03/2015]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn thiết lập học kỳ I – năm học 2014-2015 để chuyển tiếp cấp độ

Bước 3 : Chọn thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 2 – Năm học 2014-2015 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 4 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 5 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Thời gian và địa điểm :

-        Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 27.3.2015

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 5.4.2015

-         Thời gian bắt đầu học : 6.4.2015

Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 06/04/2015 đến hết ngày 07/04/2015

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK II – NĂM HỌC 2014-2015 DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG

Tiếng Anh A1 :

1.      Từ Nhóm 81 - > Nhóm 90 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Những sinh viên đã tham gia thi khảo sát Đầu vào và thi hết cấp độ ngày 15.3.2015, những sinh viên đăng ký lần 1 của tất cả các trường trừ trường ĐH Nông lâm và Khoa Du lịch.

-         Sinh viên học lại cấp độ A1 thì đăng ký vào những nhóm học lại sẽ được mở trong học kỳ III, vào ngày 13/4/2015

Tiếng Anh A2 :

1.      Từ Nhóm 118 - > Nhóm 128 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Những sinh viên đã tham gia thi khảo sát Đầu vào và thi hết cấp độ ngày 15.3.2015, những sinh viên đăng ký lần 1 của tất cả các trường trừ Khoa Du lịch đang đi quân sự.

-         Sinh viên học lại cấp độ A2 thì đăng ký vào những nhóm học lại sẽ được mở trong học kỳ III, vào ngày 13/4/2015

Tiếng Anh B1 :

1.      Từ Nhóm 101 - > Nhóm 105 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Những sinh viên đã tham gia thi khảo sát Đầu vào và thi hết cấp độ ngày 15.3.2015, những sinh viên của tất cả các trường trừ Khoa Du lịch đang đi quân sự.

Sinh viên lưu ý và đọc kỹ thông báo để đăng ký nhóm học phù hợp.

 

Phòng Đào tạo