Đăng nhập
THÔNG BÁO CHO PHÉP NGHỈ HỌC NHỮNG NHÓM CỦA TRƯỜNG ĐH LUẬT VÀO NGÀY 28/3/2015 [25/03/2015]

Theo công văn đề nghị của Trường ĐH Luật, thứ 7 ( 28/3/2015 ) Trường ĐH Luật có tổ chức lễ thành lập trường, vì vậy Phòng Đào tạo thông báo đến các nhóm lớp được phân theo Trường ĐH Luật sẽ được nghỉ học, cụ thể nhóm sau : Tiếng Anh A1 (Luật - Năm 1)- Nhóm 9.

Phòng Đào tạo