Đăng nhập
V/V NGHỈ HỌC NGÀY 21 & 22/3/2015 (THỨ 7 & CHỦ NHẬT) [16/03/2015]

Để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Huế và 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được sự cho phép của Đảng ủy & Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM sẽ tổ chức cho sinh viên đại học chính quy của Trường cắm trại trong 02 ngày 21 & 22/3/2015 (Ngày thứ 7 và Chủ nhật) tại khuôn viên Trường. Ban Giám hiệu đã quyết định cho tất cả các lớp thuộc Đại học Chính quy, Đại học Không chính quy và Ngoại ngữ không chuyên học tại Trường được nghỉ học trong 02 ngày nói trên. Vậy, phòng Đào tạo kính báo cho tất cả giảng và sinh viên các lớp Ngoại ngữ không chuyên được rõ.