Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 8/3 [04/03/2015]

Ngày Chủ nhật (8/3), trường Đại học Ngoại Ngữ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, do đó các nhóm/lớp học lại thuộc học kì 3 năm học 2014-2015 được nghỉ ngày hôm đó và sẽ có kế hoạch học bù sau. Riêng lớp Tiếng Anh A1 ( Học lại ) - Nhóm 2  của thầy Nguyễn Tuấn Khanh vẫn học bình thường.

Các nhóm/lớp được nghỉ cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1 ( Học lại ) - Nhóm 1 Lê Thị Thanh Chi

Tiếng Anh A1 ( Học lại ) - Nhóm 3 Trần Phạm Minh Đức

Tiếng Anh A1 ( Lần 2 ) - Nhóm 4 Nguyễn Trung Tính

Tiếng Anh A1 ( Lần 2 ) - Nhóm 5 Trần Thị Mai Tuyết

Tiếng Anh A1 ( Lần 2 ) - Nhóm 6 Trần Thị Lệ Ninh

Tiếng Anh A1 ( Lần 2 ) - Nhóm 7 Đoàn Thị Kim Oanh

Tiếng Anh A2 ( Học lại ) - Nhóm 1 Nguyễn Thị Mỹ Hòa

Tiếng Anh A2 ( Học lại ) - Nhóm 2 Dương Thị Thu Trang

Tiếng Anh A2 ( Học lại ) - Nhóm 3 Trương Thị Thu Thủy