Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014-2015 CHO CÁC NHÓM/LỚP NGUYỆN VỌNG 2 VÀ 3 [03/03/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên các nhóm/lớp tiếng Anh nguyện vọng 2 và 3 (bao gồm các lớp tiếng Anh A1 nhóm 28, 34, 112, 133, 134, 135, 136 và lớp tiếng Anh A2 nhóm 83, 86, 104, 106) sẽ thi vào chiều ngày 15-03-2015.

Những sinh viên đã được xếp lịch thi ở các đợt thi trước đó vì nhiều lí do chính đáng (ốm đau có giấy bệnh viện, nhà có tang,..) không thể dự thi được thì làm đơn theo mẫu dưới đây rồi nộp tại phòng đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ để được sắp xếp thi lại vào đợt thi này. (Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/03/2015). 

Trước ngày thi của mình 3 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Trần Đình Hiếu (DĐ: 0906513138) để được giải quyết.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI LẠI LẦN 2

 

Kính gửi: -     Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên

-          Phòng đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ

Tôi tên là : …………………………………………………………………………………

Mã SV: ……………………………………………………………………………………

Ngành học : ………………………………………………………………………………..

Trường/ Khoa: ……………………………………………………………………………..

Số ĐT: ………………………………………………………………………………………

Đã hoàn thành lớp Ngoại ngữ không chuyên tiếng ……. Cấp độ ….. nhóm …… học kỳ… năm học ……

Trong kỳ thi lần 1 tôi không dự thi vì : (Sinh viên vòng tròn lý do tương ứng)

1.      1. Còn nợ học phí không được xếp lịch thi (nay đã nộp và kèm theo bản photo biên lai thu học phí) ;

2.      2. Đã được xếp lịch thi vào ngày ……………. Xuất……. giờ………. Phòng……….. nhưng không thể dự thi vì: …………………………………………………………..

Tôi xin gửi kèm theo photo xác nhận lý do vắng thi là……………………………… ………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ xếp cho tôi dự thi hết cấp độ ………  ngày……………………….

 

(Lưu ý : Sau khi được xếp lịch thi 02 lần mà không dự thi sinh viên sẽ hết quyền dự thi cấp độ đó và phải học lại.)

 

Huế, ngày …… tháng ….. năm 20….

 

                                                                                        Người làm đơn