Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIN NHẮN CỦA MOBIEDU CỦA MOBIPHONE VÀ NỘP LỆ PHÍ SỬ DỤNG [02/03/2015]

Trong thời gian vừa qua, mặc dù được thông báo đầy đủ trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên nhưng do sinh viên không thường xuyên đọc để cập nhật nên nhiều thông tin về đăng ký lớp học phần, kiểm tra học phí, nộp học phí và nhận lại học phí nộp dư, lịch thi, đăng ký học lại .v.v đã bị sinh viên bỏ sót. Điều này gây rất nhiều thiệt thòi cho sinh viên, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ cho công tác quản lý của Nhà trường. Để khắc phục triệt để vấn đề này nhằm cung cấp các thông tin quan trọng kịp thời đến tất cả những sinh viên có liên quan, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ đã liên hệ với công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (Mobifone Global) – thành viên của VMS (MobiFone) để cung cấp dịch vụ Mobi Edu cho sinh viên năm thứ nhất và thứ hai toàn Đại học Huế đang học Ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ tại trường Đại học Ngoại ngữ. Kế hoạch đăng ký để sử dụng dịch vụ này được triển khai từ tháng 11/2014 và cho sinh viên dùng thử trong tháng 12/2014. Hiện nay, sau 1 tháng dùng thử, nhiều sinh viên có nguyện vọng được đăng ký bổ sung dịch vụ này. Để tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký bổ sung dịch vụ này, trường Đại học Ngoại ngữ, ngoài việc thu phí đối với những sinh viên đã đăng ký, sẽ tiếp tục nhận đăng ký bổ sung của sinh viên. Những sinh viên muốn đăng ký bổ sung liên hệ tại Văn phòng khoa Tiếng Anh chuyên ngành ở tầng 1 nhà A (phòng A.I.6) trong khoảng thời gian từ nay cho đến hết ngày 20/03/2015. Sinh viên liên hệ đồng thời nộp luôn lệ phí sử dụng 10.000đ/tháng (60.000đ cho 6 tháng) và nộp tối thiểu 3 tháng / lần. Những sinh viên đã đăng ký nhưng chưa nộp lệ phí cũng liên hệ nộp lệ phí tại địa điểm và thời gian như trên. Nếu có vấn đề gì sinh viên liên hệ trực tiếp với 2 nhân viên văn phòng khoa là Thanh Tâm (01279708127, 01698341092) hoặc Cẩm Vân (01262649694).