Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [27/02/2015]

Do giáo viên bận đi công tác từ ngày 4/3 đến 7/3/2015 nên các nhóm/lớp của cô Nguyễn Thị Bích Hảo học thời gian trên sẽ được nghỉ  và có kế hoạch học bù sau.

Cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1 (Nông lâm-Năm1-Qsự đợt 2)- Nhóm 38  Thứ 4 tiết 1-3

Tiếng Anh A2 ( Sư phạm ) - Nhóm 84 Thứ 5 tiết 10-12

Tiếng Anh B1 ( Khoa học ) - Nhóm 56 Thứ 6 tiết 3-5

Tiếng Anh B1 ( Nông lâm ) - Nhóm 80 Thứ 5 tiết 1-3

 

                    ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                 

                       PHÒNG ĐÀO TẠO