Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC TRONG NGÀY VÀ KẾ HOẠCH NỘP HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [27/02/2015]

1. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thu học phí sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ tại Trường ĐHNN 3 đợt, mỗi đợt 1 tuần trong các tháng 3, 4, 5/2015. Trường sẽ thông báo lịch và các hướng dẫn cụ thể về đối tượng phải nộp, cách kiểm tra số học phí phải nộp trong tuần sau. Ngoài thời gian thu học phí theo lịch Trường ĐHNN sẽ không thu trong những thời gian khác. Nếu không nộp học phí sinh viên sẽ không được dự thi hết cấp độ và không được học lên cấp độ cao hơn. Vì vậy, sinh viên phải theo dõi và thực hiện nghiêm túc việc nộp học phí theo quy định.

2. Sinh viên theo học các lớp ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ theo thời gian quy định các tiết học trong ngày như dưới đây:

Buổi

TIẾT

THỜI GIAN DẠY

GHI CHÚ

 

 

Sáng

1

7h00 – 7h50

Giải lao 05 phút

2

7h55 – 8h45

Giải lao 05 phút

3

8h50 – 9h40

Giải lao 10 phút

4

9h50 – 10h40

Giải lao 05 phút

5

10h45 – 11h35

 

 

 

 

Chiều

 

 

6

13h00 – 13h50

Giải lao 05 phút

7

13h55 – 14h45

Giải lao 10 phút

8

14h55 – 15h45

Giải lao 05 phút

9

15h50 – 16h40

 

10

18h00 – 18h50

Giải lao 05 phút

11

18h55 – 19h45

Giải lao 05 phút

12

19h50 – 20h40