Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC LẠI VÀ HỌC LẦN 2 NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [14/02/2015]

Phòng Đào tạo sẽ mở đợt 1 các lớp học lại và học lần 2, Đợt 2 sẽ được mở vào đầu tháng 4 sau khi tổ QL NNKC hoàn tất điểm thi HK I - 2014-2015, cụ thể như sau

 

Cấp độ A1 : có 7 nhóm học phần, chia làm hai đối tượng để SV đăng ký

  1. Đối tượng 1 : Từ nhóm 1 đến nhóm 3 : Đây là những nhóm dành cho SV đã tham gia học đầy đủ lần 1, nhưng vì một số lý do như điểm QTHT không đạt yêu cầu 50 điểm, không tham gia thi Nói, không thể tham gia thi hết cấp độ hoặc thi không đạt cấp độ. Những nhóm này sẽ học theo chương trình riêng dành cho đối tượng học lại.
  2. Đối tượng 2 : Từ nhóm 4 đến nhóm 7 : Đây là những nhóm dành cho SV có đăng ký 1 lần nhưng chưa tham gia học, nghỉ giữa chừng, chưa đăng ký lần nào hoặc SV bị trùng lịch tại Trường đang học có thể đăng ký vào những nhóm này.

Cấp độ A2 : có 3 nhóm học phần dành cho tất cả các SV học lại hoặc đã đăng ký một lần những chưa tham gia học.

Nếu đợt này không đăng ký được thì có thể chờ đến đầu tháng 4 sẽ đăng ký sau.

Hạn xử lý đăng ký dành các lớp này : 2/3/2015 đến hết ngày 5/3/2015.

Lưu ý: Sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2014-2015