Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐƠN VÀ TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH NĂM HỌC 2014-2015 ( ĐỢT THI BỔ SUNG ) [04/02/2015]

LỊCH THI VÀ THÔNG TIN KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH (ĐỢT THI BỔ SUNG) NĂM HỌC 2014-2015 

1. Hiện nay Tổ QL NNKC đã tổng hợp đơn xin đăng ký dự thi khảo sát đầu vào và đồng ý tổ chức 1 đợt thi bổ sung dành cho những sinh viên đăng ký trễ và SV khoa Luật có nguyện vọng học ngoại ngữ là Tiếng Anh. Những sinh viên đã đăng ký tài khoản, đăng ký ngoại ngữ là tiếng Anh vào tài khoản của mình, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 1 năm học 2014-2015, vào mục Đăng ký ngoại ngữ để xem lịch thi (xuất thi, phòng thi). Ngoài ra sinh viên đọc các thông tin dưới đây để biết về thủ tục, lệ phí và hướng dẫn làm bài.

2. Những sinh viên chưa đăng ký được tài khoản và chưa đăng ký được ngoại ngữ đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được xử lý. Hạn cuối để xử lý cho sinh viên dự thi đợt này là 16h00 ngày 06/03/2015. 

3. Những sinh viên đã được xếp lịch thi trong các đợt thi trước nhưng không dự thi, tải đơn đính kèm ở dưới thông báo này, vào tài khoản của mình xem xuất thi và phòng thi đã được xếp trước đó, điền vào đơn và nộp phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ hạn cuối là 16h00 ngày 06/03/2015 để được giải quyết cho thi lại lần 2. 

4. Sinh viên lưu ý:

- Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút trước giờ làm bài;

- Mang theo lệ phí dự thi 100.000đ để nộp ngay tại phòng thi trước giờ thi;

- Mang theo thẻ sinh viên và giấy chứng minh nhân dân để xuất trình;

- Tuyệt đối không đem điện thoại di động vào phòng thi;

- Đây là đợt thi online. Sinh viên theo đường link này tải file hướng dẫn thi online đọc kỹ để biết cách làm bài và tránh những sai sót đáng tiếc xẩy ra http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=602  ;

- Sinh viên nào không kiểm tra đầu vào phần mềm sẽ không xếp cấp độ học và không đăng ký học được;

- Đây là bài thi để đánh giá đúng trình độ tiếng Anh của sinh viên và xếp lớp đúng cấp độ. Mục đích là để giúp sinh viên học có thể theo học được đúng cấp độ, nắm được bài để đạt được mục tiêu cuối cùng là thi đạt chứng chỉ B1 (đạt bậc 3/6). Vì vậy, sinh viên biết đến đâu làm đến đó, không nên nhìn bài bạn, không nên đánh mò. Nếu sinh viên được xếp học cấp độ cao mà không theo học được thì sinh viên cũng không thể xuống học cấp độ dưới.

- Sau khi thi xong, khoảng sau 2 tuần, SV đăng nhập vào trang cá nhân để xem kết quả và xem đầy đủ thông báo về việc xếp lớp. Vì vậy Sv cần theo dõi thông báo liên tục để cập nhật và đăng ký học đúng thời gian quy định.

5. Thông tin về đề thi: Đây là đợt thi online. Tài khoản để cấp cho thí sinh thi mua của ĐH Oxford. Đề thi online và đề thi máy có độ khó và cách đánh giá hoàn toàn giống nhau. Thời gian làm bài 80 phút. Trong quá trình sinh viên làm phần mềm sẽ tự động lưu lại kết quả sau khi sinh viên làm sang câu tiếp theo. Hết thời gian làm bài phần mềm sẽ tự động lưu toàn bộ kết quả và đăng xuất sinh viên ra khỏi phần mềm. Sinh viên xem hướng dẫn thi theo đường link đã nói ở trên.

Ngày thi dự kiến : 15/3/2015

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

                Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

            Số ĐT liên hệ:........................................................

        Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201...,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày:       /      /201….  .

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                                                        Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                                                    Người làm đơn