Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ DU LỊCH [22/09/2013]

Đúng 16h00 ngày 23/9/2013 tất cả các lớp ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường / khoa học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 sẽ được công bố trên trang web này để sinh viên chọn lớp và đăng ký học. Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ và nên đăng ký theo đúng kế hoạch phân nhóm dưới đây để thuận lợi hơn trong học tập. Sinh viên cũng có thể đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường / khoa mình. Tuy nhiên, sinh viên của trường Đại học Kinh tế phải đăng ký theo đúng những nhóm đã được dành cho ngành của mình và sinh viên các trường / khoa khác không đăng ký vào các nhóm này vì trong học kỳ 1 này sinh viên trường Đại học Kinh tế sẽ nghỉ học 1 tháng để học Quân sự ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng.

I.                  Các lớp Tiếng Anh

1.1. Tiếng Anh A1: Dành cho những sinh viên được xếp học cấp độ A1.

1.     Từ Nhóm 1 - > Nhóm 4 : TKB học sáng thứ 4 ( Tiết 1-3 )

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Nghệ thuật ( hiện nay chỉ mở trước 3 nhóm )

2.     Từ nhóm 5 - > Nhóm 8 : TKB học các buổi tối thứ 2,4,6 ( Tiết 10-12 )

Đối tượng đăng ký: SV Khoa Giáo dục thể chất

Lưu ý :  - Ngành GD Thể chất 11 : SV đăng ký từ nhóm 5 -> Nhóm 7 ( Tối thứ 2,4)

- Ngành GDQP 11 : SV đăng ký nhóm 8 ( Tối thứ 4 )

3.     Từ nhóm 9 -> nhóm 19 : Đợt 1 ( Đăng ký từ ngày 23/09/2013 )

Đối tượng đăng ký : Sv Trường Đại học Kinh tế đi học quân sự đợt 2 - Ngành Kinh tế, TCNH, HTTT

Lưu ý : TKB cụ thể nằm trong mỗi nhóm. SV 3 ngành này có thể chọn nhóm học buổi ngày và buổi tối.

4.     Từ nhóm 20 -> nhóm 32 : Đợt 2 ( Đăng ký từ ngày 21/10/2013 )

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế đi học quân sự đợt 1 - Ngành QTKD, Kế toán

Lưu ý : TKB cụ thể nằm trong mỗi nhóm. SV 2 ngành này có thể chọn nhóm học buổi ngày và buổi tối.

5.     Từ nhóm 33 -> nhóm 51 : ( Đăng ký từ ngày 23/09/2013 )

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm

6.     Từ nhóm 52 -> Nhóm 71 : ( Đăng ký từ ngày 23/09/2013 )

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Du lịch

Lưu ý : TKB học các buổi tối trong tuần.

7.     Từ nhóm 72 -> nhóm 75 : ( Đăng ký từ ngày 23/09/2013 )

Đối tượng đăng ký : SV Khoa Du lịch

Lưu ý : TKB học các buổi ngày trong tuần.

1.2. Tiếng Anh A2 : Dành cho những sinh viên được xếp học cấp độ A2.

1.     Từ nhóm 1 -> Nhóm 3 : Đăng ký từ ngày 21/10/2013

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế đi học quân sự đợt 1 - Ngành QTKD, Kế Toán

2.     Từ nhóm 4 -> Nhóm 5 : Đăng ký ngày 23/09/2013

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học kinh tế đi học quân sự đợt 2 - Ngành TCNH, Kinh tế, HTTT

3.     Từ nhóm 6 -> Nhóm 12 : Đăng ký ngày 23/09/2013

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Du lịch, Khoa GDTC,  Đại học Nghệ thuật.

II.               Các ngoại ngữ khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào.

1.     Tiếng Pháp A1: 6 nhóm

Từ nhóm 1 -> nhóm 6 : Học tối thứ 2,4

2.     Tiếng Nga A1: 1 nhóm – học tối thứ 7

3.     Tiếng Trung A1: 10 nhóm

Từ nhóm 1 -> nhóm 10 : Học tối thứ 2,4,6,7

4.     Tiếng Nhật A1: 6 nhóm

Từ nhóm 1 -> nhóm 6 : học tối thứ 3, 5

5.     Tiếng Hàn A1: 4 nhóm

Từ nhóm 1 -> nhóm 4 : học tối thứ 3,5

III. Sinh viên đăng nhập váo tài khoản của mình trên trang web này, chọn mục Đăng ký lớp học phần, xem thời khóa biểu của các nhóm lớp học phần và chọn cho mình 1 nhóm để đăng ký ( Theo đối tượng đăng ký ở trên ).

 

IV. Sinh viên khoa Giáo dục thể chất học Tiếng Anh Căn bản 3 theo thời khóa biểu riêng sẽ được thông báo sau, không đăng ký học trên trang web này.