Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG PHÁP A1 ( TIẾNG PHÁP TĂNG CƯỜNG - KHOA LUẬT ) [25/01/2015]

Theo công văn đề nghị mở lớp tiếng Pháp tăng cường của Khoa Luật, nay Tổ QL NNKC mở 1 nhóm lớp Tiếng Pháp A1 ( Khoa Luật ) dành cho những SV Khoa Luật. Vì vậy, những Sinh viên thuộc đối tượng này của Khoa Luật phải đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn ngoại ngữ đăng ký đầu vào là tiếng Pháp, chọn không thi kiểm tra đầu vào, sau đó chờ duyệt tài khoản và tự đăng ký vào nhóm Tiếng Pháp A1 này.

Hiện nay, nhóm đã được kích hoạt ngày đăng ký, vì vậy yêu cầu các SV Khoa Luật là đối tượng học tiếng Pháp tăng cường tự đăng ký vào nhóm này và bắt đầu học từ 2/3/2015. Những sinh viên trường khác và học lần 2 không được đăng ký vào những nhóm này.

Tổ QL NNKC