Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC LẠI CẤP ĐỘ A1, A2 HK II - NĂM HỌC 2014-2015 VÀ TỔ CHỨC ĐỢT THI ĐẦU VÀO BỔ SUNG [19/01/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch triển khai các lớp học lại ngoại ngữ không chuyên học kỳ II - năm học 2014-2015  như sau: 

1. Đối tượng học:

- Nhằm tạo điều kiện để sinh viên có thể hoàn thành các cấp độ đúng hạn, và có thể sắp xếp lịch học phù hợp, vì vậy Tổ QL NNKC sẽ mở những lớp học lại dành cho những đối tượng trên. Do đó những sinh viên học lần 2 đã đăng ký vào các lớp học phần dành cho trường Khoa học, Nông lâm, Khoa Luật đợt 1 - năm 2014-2015 thì tổ QL NNKC sẽ hủy ra khỏi nhóm. 

- Sinh viên đã học lần 1 trong học kỳ 1,2 và 3 năm học 2013-2014,  nhưng chưa đạt vì một trong các lý do: bỏ học giữa chừng, không đạt điểm quá trình hoặc điểm thi hết cấp độ như quy định, không nộp học phí của các học phần đã đăng ký, không dự thi hết cấp độ theo lịch thi lần 1 không có lý do.

- Những sinh viên năm thứ nhất chưa chọn ngoại ngữ để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên cũng sẽ chọn và đăng ký học ngoại ngữ không chuyên trong học kỳ này. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh nhưng chưa dự thi đầu vào sẽ phải tham dự kỳ thi đầu vào để biết được cấp độ theo học trước khi đăng ký lớp học phần.

2. Kế hoạch học

- Thông báo và nhận đơn xin học lại: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/1/2015 (Đơn xin học lại đính kèm theo link này) ; http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=648

- Kiểm tra đầu vào, xếp cấp độ (nếu có): tùy thuộc vào số lượng SV đăng ký (sinh viên có thể xem lịch thi cụ thể trong tài khoản của mình); 

- Liên hệ giáo viên và mở lớp: hạn cuối 2/3/2015;

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: từ 9/2/2015 đến hết 28/2/2015;

- Xử lý đăng ký: từ 2/3/2015 đến hết 6/3/2015;

- Các lớp bắt đầu học: 2/3/2015;

- Kết thúc học, thi hết học phần: dự kiến khoảng tháng 6/2015 .

Lưu ý : Những lớp học lại này chỉ dành cho ngoại ngữ là Tiếng Anh, các ngoại ngữ khác ( tùy theo cấp độ của từng học kỳ) có thể đăng ký vào các nhóm lớp trong học kỳ II này.