Đăng nhập
V/V THU HỌC PHÍ NNKC BỔ SUNG [18/01/2015]

Mặc dù đã thông báo lịch thu học phí NNKC 3 đợt chính và 1 đợt phụ nhưng vẫn còn nhiều sinh viên không đủ điều kiện dự thi do nợ học phí, chủ yếu là do nợ vì đã đăng ký học ở các học kỳ trước nhưng tự động bỏ học, không nộp học phí. Nay trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thu học phí thêm 1 ngày bổ sung nữa là ngày 27/01/2015, trong giờ hành chính, tại phòng Kế hoạch - tài chính của trường ĐHNN. Sau đợt này, nếu sinh viên vẫn không nộp học phí sẽ không thể dự thi và cũng không thể chuyển lên cấp độ cao hơn, không thể đăng ký học trong học kỳ sau. Trường đề nghị tất cả sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này, vào mục Kế hoạch học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Không chỉ kiểm tra học phí của học kỳ 1 năm học 2014-2015 mà phải kiểm tra của các học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2013-2014 (kích chuột vào dòng chữ Học kỳ:... Năm học:.... ở góc cao bên trái màn hình, sau đó trong hộp thoại đã được mở ra chọn học kỳ cụ thể để kiểm tra). Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi. Vì quyền lợi của sinh viên, trường ĐHNN đã tạo điều kiện hết khả năng. Sau đợt thu học phí này, Trường sẽ không thu thêm bất kỳ một trường hợp nào nữa.

Những sinh viên thuộc về các nhóm lớp học phần đã được xếp lịch thi trong các đợt từ ngày 25/01/2105 trở về trước nhưng chưa được xếp lịch thi vì nợ học phí, sau khi nộp học phí xong, làm đơn theo mẫu và nộp tại phòng Đào tạo trường ĐHNN trong cùng ngày 27/01/2015 để được xếp lịch thi vào đợt cuối 01/02/2015.

Đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này. Nếu không, sinh viên sẽ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh sau này.