Đăng nhập
THÔNG BÁO về việc triển khai đăng ký học phần NNKC-Đợt 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 dành cho sinh viên năm 1 trường Đại học Nông lâm, Đại học Khoa học và Khoa Luật  [30/12/2014]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

(ĐỢT 1 – DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, KHOA HỌC VÀ KHOA LUẬT NĂM 1 ĐÃ DỰ THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO)

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường / khoa mình ( kế hoạch cụ thể ).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 2 – Năm học 2014-2015 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 19.1.2015

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 30.1.2015

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 2/02/2015 đến 6/02/2015

-            Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải download file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và  nộp "Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần" (file đính kèm " http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=430 " ) tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ ( trong giờ hành chính ) hoặc tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (Phòng AI.7 sau 18 : 00) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-            Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-            Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

-            Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu .

-            Mang theo thẻ sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

-            Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-            Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK II – NĂM HỌC 2014-2015 DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG

I.                   Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A1 :

  1. Từ Nhóm 14 - > Nhóm 50 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm. Có 2 nhóm đối tượng đã được trường Nông lâm chia theo nhóm Quân sự và Trường yêu cầu SV các lớp Truyền thống nên đăng ký những nhóm ngoại ngữ theo như lớp đang theo học của SV để tiện cho công tác thực tế sau này ( nếu có).

-          Đối tượng 1: Từ nhóm 14 đến nhóm 28 : Những nhóm này dành cho những sinh viên năm 1 tham gia học quân sự đợt 1 và sinh viên các ngành Cao đẳng năm 1. Các ngành khác không được đăng ký vào những nhóm này. Nếu đăng ký sai với kế hoạch, tổ QL NNKC sẽ không xử lý. Thời gian bắt đầu học từ 02.03.2015 và tham gia học Quân sự đợt I từ 30.3 - 26.4.2015 , sau đó tiếp tục học hết chương trình.

-          Đối tượng 2: Từ nhóm 29 đến nhóm 50 : Bắt đầu học từ 02.03.2015 và tham gia học Quân sự đợt II từ 04.05 - 31.5.2015, sau đó tiếp tục học hết chương trình.

Lưu ý: Đây là những nhóm dành riêng cho sinh viên trường Nông lâm, vì vậy đề nghị sinh viên các trường khác không đăng ký vào những nhóm này. Những trường hợp học lại của trường Nông lâm có thể theo dõi thời gian học Quân sự trên để đăng ký.

  1. Từ nhóm 51 - > Nhóm 80 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Khoa học

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác ngoại trừ kế hoạch của trường Nông lâm đợt 1.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 của khóa trước, có thể đăng ký vào những nhóm này.

  1. Từ nhóm 1 -> nhóm 13 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Khoa Luật

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của trường ĐH Khoa học.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 của khóa trước,  có thể đăng ký vào những nhóm này.

Tiếng Anh A2

  1. Từ nhóm 1 -> nhóm 3 : Bắt đầu học từ 02.03.2015

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Khoa học và Khoa Luật

Lưu ý : - SV ưu tiên chọn trong những nhóm đã được phân bố. Nếu trường hợp nhóm đầy có thể đăng ký ngoài kế hoạch của những trường khác và tránh lịch đi học Quân sự của các trường.

-          Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A2 các khóa trước,  có thể đăng ký vào những nhóm này.

 

-          Sinh viên trường ĐH Nông lâm đã dự thi khảo sát đầu vào và bắt đầu học từ cấp độ A2, tham gia học quân sự đợt 1 có thể chờ kế hoạch của Khoa Du lịch để đăng ký nhóm.