Đăng nhập
THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK 1 NĂM HỌC 2014-2015 ĐỢT CUỐI CÙNG [22/12/2014]

Mặc dù đã tổ chức 03 đợt thu học phí và đã thông báo trên trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên và bằng tin nhắn qua cho những sinh viên có đăng ký số điện thoại trên trang web này nhưng đến nay vẫn còn một số sinh viên học NNKC thuộc học kỳ 1 năm học 2014-2015 tại trường ĐH Ngoại ngữ vẫn chưa nộp học phí. Để những sinh viên này đủ điều kiện dự thi Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức thêm một đợt thu học phí bổ sung vào 02 ngày 07, 08/01/2015. Sinh viên vào đọc thông báo theo đường link http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/126 để hiểu rõ về việc nộp học phí và đến Trường ĐHNN để nộp học phí trong 02 ngày nói trên. Những sinh viên có lịch thi vào ngày 11/01/2015 phái nộp học phí trong ngày 07/01/2015 và mang biên lai đến gặp chuyên viên Trần Đình Hiếu của phòng Đào tạo để bổ sung danh sách thi. Sinh viên năm thứ nhất của khoa Luật, ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm do học kỳ 1 năm học 2014-2015 chưa học NNKC nên không nộp học phí trong học kỳ này.