Đăng nhập
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2 VÀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC LỚP NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [21/09/2013]

1. Kết quả thi kiểm tra đầu vào đợt 1 & 2 vào ngày 15/9 và 19/9/2013 sẽ có trong ngày mai, 22/9/2013. Để biết được điểm thi:

1.1. Những sinh viên thi giấy ngày 15/9/2013 đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web này, chọn mục Đăng ký ngoại ngữ (gần biểu tượng Trang chủ) để xem.

- Những sinh viên đạt dưới 114 điểm sẽ học cấp độ A1. Tuy nhiên, những sinh viên đạt dưới 100 điểm cần phải cố gắng rất nhiều trong học tập sau này vì điểm để học A1 phù hợp nhất là nằm trong khoảng từ 100 đến 114 điểm;

- Những sinh viên đạt từ 115 đến 134 điểm sẽ học cấp độ A2;

- Những sinh viên đạt từ 135 đến 149 điểm sẽ học cấp độ B1;

- Những sinh viên đạt trên 150 điểm sẽ miễn cả 03 học phần và có quyền nộp đơn thi cấp chứng chỉ B1.

 1.2. Những sinh viên thi offline tối 19/9/2013 vào tài khoản dùng để thi offline của mình để biết điểm và cấp độ thi cụ thể. Ở trong tài khoản trên trang web này chỉ có điểm đã được phiên ngang đồng loạt để phân cấp độ và xếp lớp theo các mức:

- A0 được phiên thành 50 điểm và học cấp độ A1;

- A1 được phiên thành 105 điểm và học cấp độ A1;

- A2 được phiên thành 125 điểm và học cấp độ A2;

- B1 được phiên thành 140 điểm và học cấp độ B1;

1.3. Trong đợt thi offline có 04 sinh viên có thể do không nắm được cách làm bài nên để hết thời gian (time out) và không được đánh giá. Đó là các sinh viên: Bùi Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh, Trần Lệ Vân, Võ Văn Vinh. 04 sinh viên này, nếu không có nguyện vọng xin thi lại thì sẽ học cấp độ A1, nếu có nguyện vọng xin thi lại thì làm đơn theo mẫu đơn xin thi lại lần 2, nộp phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 30/9/2013 để được bố trí thi vào đợt 3 (06/10/2013) và được miễn lệ phí dự thi.

 2. Sinh viên đã biết được kết quả thi và cấp độ của mình sẽ vào tài khoản của mình, chọn thời khóa biểu và đăng ký lớp học phần từ ngày 23 đến ngày 29/9/2013. Sinh viên trường ĐH Kinh tế, vì sẽ đi học quân sự 1 tháng ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trong học kỳ này, nên phải xem thông báo sẽ đăng tải ngay trước khi có thời khóa biểu để biết được những nhóm sẽ dành cho trường mình. Sinh viên các Trường và Khoa khác không đăng ký vào các nhóm dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế.

3. Tất cả sinh viên được xếp học cấp độ A1 và A2 sẽ học trong học kỳ này. Những sinh viên đạt cấp độ A2 không chờ sang học kỳ sau mới học vì học kỳ sau sẽ không có các lớp trong kế hoạch dành cho số sinh viên này.

3. Sinh viên được xếp cấp độ học B1, nếu muốn học ngay trong học kỳ này làm đơn theo mẫu dưới đây nộp phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 30/9/2013 để tổng hợp số lượng và nếu được trên 30 sinh viên đăng ký sẽ mở lớp.

4. Những sinh viên được miễn cả 03 cấp độ cần thường xuyên theo dõi thông báo về tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên B1 để nộp đơn và làm thủ tục dự thi. Hiện nay do số lượng sinh viên thuộc diện này quá ít (08SV) nên trường Đại học Ngoại ngữ chưa tổ chức thi. Dự kiến kỳ thi này sẽ tổ chức vào cuối các học kỳ.

5. Những sinh viên của các Trường / Khoa học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1, nếu chưa đăng ký học ngoại ngữ khẩn trương đăng ký, nếu chọn tiếng Anh để học sẽ phải kiểm tra đầu vào đợt ngày 06/10/2013 và học theo kế hoạch của sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 (xem thông báo “KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ  để biết thêm chi tiết), nếu chọn các ngoại ngữ khác sẽ đăng ký và học theo kế hoạch của sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 của Trường / Khoa mình (23 đến 29/9/2013 đăng ký lớp học phần và bắt đầu học từ 30/9/2012).

6. Những sinh viên đã được xếp lịch thi vào một trong 2 đợt 15 và 19/9/2013 mà không dự thi xem thông báo “TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO CHO NHỮNG SINH VIÊN NGUYỆN VỌNG 1 KHÔNG DỰ 2 ĐỢT 15/9 VÀ 19/9/2013ngay trước thông báo này để thực hiện.

 Dưới đây là mẫu đơn dành cho những sinh viên được xếp học cấp độ B1 có nguyện vọng được học ngay trong học kỳ này: 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

ĐƠN XIN TỔ CHỨC LỚP CẤP ĐỘ B1

                    

 Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

              - Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ.

 

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

             Mã SV:……………………………………………………………………………

             Ngành học :………………………………………………………………………

             Trường / khoa :…………………………………………………………………

                   Số điện thoại :......................................................

Trong đợt thi đầu vào ngày     /    /2013 tôi đạt được ……….điểm và được xếp học cấp độ B1. Tôi làm đơn này kính đề nghị Tổ QLNNKC và phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ mở lớp B1 để tôi có thể được học ngay trong học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

 Xin trân trọng cảm ơn.

                                            Huế, ngày       tháng    năm 2013                                                                                                    Người làm đơn