Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC NHÓM LỚP DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI TIẾNG ANH CẤP ĐỘ A1 VÀ A2 [22/10/2014]

HIỆN NAY TỔ QLNNKC ĐÃ MỞ THÊM CÁC NHÓM LỚP DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI TIẾNG ANH CẤP ĐỘ A1 VÀ A2. VÌ VẬY NHỮNG SINH VIÊN TRÊN CHÚ Ý THEO DÕI ĐĂNG KÍ VÀO CÁC NHÓM CỤ THỂ NHƯ SAU:

A1: TỪ NHÓM 117 ĐẾN NHÓM 125

A2: NHÓM 105

THỜI GIAN HỌC : BẮT ĐẦU TỪ 27/10/2014  (TKB: BUỔI TỐI HOẶC CẢ NGÀY CHỦ NHẬT)

THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: 16H 22/10/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 26/10/2014

 THỜI HẠN XỬ LÍ: 27/10/2014 ĐẾN 01/11/2014