Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC HUẾ - SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 [21/10/2014]

Sinh viên năm thứ nhất Đại học Huế vừa trúng tuyển nguyện vọng tải các Hướng dẫn, Quy định, Kế hoạch trong file đính kèm theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=606 xuống để đọc và thực hiện theo đúng các nội dung trong đó. Nếu có vấn đề gì thắc mắc liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ (0543830678) trong giờ hành chính.

Sinh viên nắm các mốc thời gian theo kế hoạch dưới đây để thực hiện đúng. Nếu không thực hiện đúng, sinh viên sẽ phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được kế hoạch học ngoại ngữ không chuyên của mình.

A. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 1 (các trường ĐHSP, ĐHKT, ĐHNN, ĐHNT, ĐHYD, các khoa DL, GDTC):

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: Thực hiện trực tuyến từ 26/10 đến 30/10/2014. Sinh viên xem hướng dẫn trong file Hướng dẫn sử dụng trang web Quản lý ngoại ngữ không chuyên ở đường link nói trên để thực hiện đúng các thao tác và các bước. Lưu ý xem kỹ phần nhập họ tên trong đăng ký tài khoản.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: Ngày 02/11/2014 đối với sinh viên trúng tuyển NV3. Ngày 01/11/2014 sinh viên vào mục Thông báo và tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi của mình cũng như các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài.

Những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1&2 của các trường / khoa nói trên nếu chưa dự thi đầu vào do:

2.1. Chưa đăng ký tài khoản và chưa đăng ký ngoại ngữ. Phải đăng ký tài khoản và đăng ký ngoại ngữ hạn cuối là 16h00 ngày 30/10/2014 để được dự thi ngày 02/11/2014.

2.2. Đã được xếp lịch thi trước đây nhưng không dự thi. Tải đơn đính kèm dưới đây, vào tài khoản của mình xem và điền đầy đủ thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi, nộp đơn tại phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước 16h00 ngày 30/10/2014 để được dự thi ngày 02/11/2014.

3. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 05/11/2014 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển NV3 và sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1&2 nhưng vừa dự thi kiểm tra đầu vào ngày 02/11/2014.

4. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 06 đến 09/11/2014 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển NV3 và sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1&2 nhưng vừa dự thi kiểm tra đầu vào ngày 02/11/2014.

5. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 10/11/2014 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển NV3 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển NV3 và sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1&2 nhưng vừa dự thi kiểm tra đầu vào ngày 02/11/2014 mà không cần chờ được duyệt.

6. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn cho NV2&3: từ 10 đến 15/11/2014 đối với sinh viên NV3 và sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1&2 nhưng vừa dự thi kiểm tra đầu vào ngày 02/11/2014..

7. Xử lý hủy lớp học phần: từ 24 đến 28/11/2014 đối với sinh viên NV3 và sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1&2 nhưng vừa dự thi kiểm tra đầu vào ngày 02/11/2014.

8. Nộp học phí:

8.1. Thời gian nộp: 03 đợt, từ 06 đến 12/10/2014, từ 24 đến 30/11/2014 và từ 15 đến 21/12/2014; Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 18h00.

8.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ (ĐHKT, ĐHKH, ĐHNL, khoa Luật, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN, các ngành học theo tín chỉ của ĐHYD);

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các trường / ngành sư phạm (ĐHSP, các ngành sư phạm của ĐHNN), sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT, khoa GDTC, các ngành học theo niên chế của ĐHYD), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Cawmphuchia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên.

8.3. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Nhà Hiệu bộ, trường ĐHNN.

- Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp.

9. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 04 đến 16/11/2104.

10. Tổ chức thi hết học phần: từ 23/12/2014 đến 22/01/2015.

11. Chấm bài, nhập điểm: từ 23/12/2014 đến 12/02/2015.

B. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 2 (các trường ĐHKH, ĐHNL và khoa Luật):

1. Phổ biến cho sinh viên năm thứ nhất về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên: Nếu các trường / khoa có tổ chức gặp mặt, trường ĐH Ngoại ngữ sẽ cử người sang tập huấn.

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 26/10 đến 30/10/2014 đối với sinh viên trúng tuyển NV3.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: Ngày 02/11/2014 đối với sinh viên trúng tuyển NV3. Ngày 01/11/2014 sinh viên vào mục Thông báo và tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi của mình cũng như các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 03 đến 21/11/2014.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 08 đến 19/12/2014.

6. Duyệt danh sách lớp học phần: từ 22 đến 31/12/2014.

7. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 02/3/2015. Một số lớp của sinh viên các trường đi học quân sự ngay sau tết sẽ bắt đầu học chậm hơn 1 tháng, kế hoạch cụ thể sẽ lên sau.  Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, các khoa, đội ngũ giáo viên.

8. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 02 đến 15/3/2015. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

9. Xử lý hủy lớp học phần: từ 16 đến 22/3/2015. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

10. Thu học phí: 05 đến 19/4/2015 (sẽ phân các nhóm cụ thể theo từng tuần sau khi có kế hoạch đi học quân sự, thực tế của các trường).

11. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 04 đến 10/5/2105.

11. Tổ chức thi hết học phần: từ 15 đến 28/6/2015.

12. Chấm bài, nhập điểm: từ 16/6/2015 đến 15/7/2015.