Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ, ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ CHÍNH, KIỂM TRA ĐẦU VÀO DÀNH CHO SV TẠI PHÂN HIỆU ĐHH Ở QUẢNG TRỊ [20/10/2014]

Ngày 24/10/2014 là hết hạn dành cho sinh viên năm thứ nhất của Đại học Huế tại Phân hiệu Quảng Trị để đăng ký tài khoản, đăng ký ngoại ngữ, đăng ký ngoại ngữ chính để ngày 26/10/2014 kiểm tra đầu vào. Đề nghị tất cả sinh viên thuộc diện trên:

- Theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=598 tải file nén Thông tin về dạy và học Ngoại ngữ không chuyên về để xem các hướng dẫn cần thiết. Đặc biệt là Hướng dẫn sử dụng trang web Quản lý ngoại ngữ không chuyên và Quy định về kiểm tra đánh giá.

- Sinh viên vào trang web Quản lý ngoại ngữ không chuyên (http://flts.hueuni.edu.vn), theo hướng dẫn nói trên để Đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập vào tài khoản, chọn học kỳ tác nghiệp là Học kỳ 1 năm học 2014-2015, vào mục Đăng ký ngoại ngữ và đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh. Việc đăng ký này phải hoàn thành trước 16h00 ngày 24/10/214.

- Ngày 25/10/2014 sinh viên vào lại tài khoản của mình, vào mục Đăng ký ngoại ngữ để xem lịch thi và sáng 26/10/2014 dự thi kiểm tra đầu vào. Ở tại Phân hiệu chỉ tổ chức một đợt thi nên sinh viên phải sắp xếp để dự thi. Nếu không dự thi sinh viên sẽ không được xếp cấp độ và không thể đăng ký được lớp học phần. Đồng thời sinh viên đăng ký ngoại ngữ chính để không bị tính học phí.

- Sinh viên xem thông tin dưới đây để biết về các thủ tục cũng như cách làm bài thi, thang điểm xếp cấp độ:

1) Sinh viên lưu ý:

- Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút;

- Mang theo lệ phí dự thi 120.000đ để nộp ngay tại phòng thi trước giờ thi;

- Mang theo thẻ sinh viên và giấy chứng minh nhân dân để xuất trình;

- Vào phòng thi chỉ mang theo bút viết (không dùng bút chì, bút viết màu đỏ), không mang theo giấy nháp;

- Tuyệt đối không đem điện thoại di động vào phòng thi;

Sinh viên nào không kiểm tra đầu vào phần mềm sẽ không xếp cấp độ học và không đăng ký học được;

- Đây là bài thi để đánh giá đúng trình độ tiếng Anh của sinh viên và xếp lớp đúng cấp độ. Mục đích là để giúp sinh viên học có thể theo học được đúng cấp độ, nắm được bài để đạt được mục tiêu cuối cùng là thi đạt chứng chỉ B1 (đạt bậc 3/6). Vì vậy, sinh viên biết đến đâu làm đến đó, không nên nhìn bài bạn, không nên đánh mò. Nếu sinh viên được xếp học cấp độ cao mà không theo học được thì sinh viên cũng không thể xuống học cấp độ dưới.

- Sau khi thi xong sinh viên trong thời gian từ 28/10 đến 02/11/2014 sinh viên vào tài khoản của mình để xem kết quả, biết cấp độ, vào tài khoản để xem thời khóa biểu tất cả các lớp học, đọc thông báo hướng dẫn các nhóm dành cho mình, chọn nhóm và đăng ký để học. Từ 03/11/2014 sinh viên đi học theo thời khóa biểu.

2) Địa điểm thi:

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Sinh viên vào tài khoản của mình để biết phòng thi, giờ thi cụ thể.

3) Thông tin về đề thi:

- Đề thi xếp lớp bao gồm 2 phần: nghe và ngữ pháp. Số lượng câu hỏi là 200 câu, chia thành 100 câu kiểm tra kỹ năng nghe và 100 kiểm tra ngữ pháp. Câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm 2 hay 3 lựa chọn. Tổng thời lượng cho 2 phần thi là 60 phút. Kỹ năng nghe có thời gian làm bài 10 phút, thí sinh chỉ nghe 1 lần và làm ngay trên đề thi, và phần ngữ pháp có thời gian làm bài là 50 phút, sinh viên cũng làm bài ngay trên đề thi.

- Trong phần nghe thí sinh sẽ nghe 100 câu. Trên đề thi, mỗi câu có 1 từ hoặc cụm từ được đưa ra 2 phương án, trong đó có 1 phương án đúng. Thí sinh phải nghe và xác định phương án đúng và đánh dấu nó bằng cách tô ô vuông tương ứng ở bên phải mỗi câu như ví dụ dưới đây:

            Thí sinh đọc thấy trên đề thi:

The team need new (shirts)(shorts)                                  

Thí sinh nghe băng và xác định xem trong băng sẽ đọc là shirts hay shorts. Nếu thí sinh nghe được là shorts, thí sinh sẽ tô đậm ô thứ hai.

The team need new (shirts)(shorts)                                 

- Trong phần Ngữ pháp sinh viên sẽ đọc từng câu và xác định phương án đúng cho mỗi câu và đánh dấu nó bằng cách tô ô vuông tương ứng ở bên phải mỗi câu như ví dụ dưới đây:

If it is very hot, they sit (at)(in)(under) the shade.                        

- Điểm của bài thi là 200 điểm, tương ứng với 200 câu. Sau đây là điểm tương ứng với bậc học:

+ Sinh viên đạt từ 114 điểm trở xuống sẽ học cấp độ A1. Tuy nhiên, điểm số phù hợp nhất để học A1 là từ 100 đến 114 điểm. Vì vậy, những sinh viên đạt dưới 100 điểm dù được xếp học cấp độ A1 nhưng phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thi đạt cấp độ này khi kết thúc học phần.

+ Sinh viên đạt từ 115 đến 134 điểm sẽ được xếp học cấp độ A2.

+ Sinh viên đạt từ 135 đến 149 điểm sẽ được xếp học cấp độ B1.

 +  Những sinh viên đạt từ 150 điểm trở lên được miễn học cả 3 cấp độ và có quyền nộp đơn thi B1.