Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 –NGUYỆN VỌNG 2 CỦA CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ [13/10/2014]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 – 2015

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 –NGUYỆN VỌNG 2 CỦA CÁC TRƯỜNG / KHOA ĐẠI HỌC HUẾ

(TRỪ PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ SẼ CÓ KẾ HOẠCH RIÊNG VÀ TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM, ĐH KHOA HỌC VÀ KHOA LUẬT HỌC BẮT ĐẦU TỪ HỌC KỲ 2)

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2014-2015 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học bắt đầu từ ngày 20/10/2014, không phải chờ được duyệt.

Thời gian và địa điểm :

-          Thời gian mở đăng ký : 9:00 ngày 14/10/2014

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 19/10/2014

-          Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 20/10/2014 đến hết ngày 25/10/2014

-          Sau tuần xử lý, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-             Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên tải đơn Xin xử lý học phần theo mẫu đính kèm và đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ ( trong giờ hành chính ) hoặc tại Văn phòng TT Ngoại ngữ không chuyên (cổng chính 57 Nguyễn Khoa Chiêm - Bên cạnh Phòng Thường trực sau 17:45) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-             Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-             Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

-             Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên 2 phiếu.

-             Mang theo giấy chứng nhận sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

-             Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-             Những trường hợp sau khi xử lý đăng ký, đã hoàn thành đóng học phí thì không được xử lý chuyển nhóm.

-             Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện.

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

Tiếng Anh A1 :

  1. Nhóm 28, Nhóm 34,  Nhóm 112: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 (Nguyện vọng 2) – ĐH KINH TẾ.

-          Tham gia học Quân sự từ 20/10 – 16/11/2014 và bắt đầu học từ 17/11/2014.

-          Đăng ký nhóm từ 14/10 đến 19/10/2014.

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

-          Lưu ý : SV năm 1 trường ĐH Kinh Tế chưa đăng kí học trong đợt 1 học kì 1 năm 2014-2015 cũng có thể đăng ký vào những nhóm này. 

     SV các trường khác không được đăng kí vào các nhóm lớp này.

  1. Từ Nhóm 113 - > Nhóm 116: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 (Nguyện vọng 2) của các khoa/trường còn lại

-          Đăng ký nhóm từ 14/10 đến 19/10/2014 và bắt đầu học từ 20/10/2014.

-          -     1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

-          Lưu ý : SV năm 1 các trường khác chưa đăng kí học trong đợt 1 học kì 1 năm 2014-2015 cũng có thể đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn.( chú ý theo dõi lịch học quân sự cá nhân).

 

Tiếng Anh A2

  1. Nhóm 86, Nhóm 104: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 (Nguyện vọng 2) – ĐH KINH TẾ.

-          Tham gia học Quân sự từ 20/10 - 16./11/2014 và bắt đầu học từ 17/11/2014.

-          Đăng ký nhóm từ 14/10 đến 19/10/2014

-          1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

-          Lưu ý : SV năm 1 các trường khác chưa đăng kí học trong đợt 1 học kì 1 năm 2014-2015 cũng có thể đăng ký vào những nhóm này, số lượng có hạn.( chú ý theo dõi lịch học quân sự cá nhân).

2.                 2.     Nhóm 93: ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 (Nguyện vọng 2) của các khoa/trường còn lại.

-          Đăng ký nhóm từ 14/10 đến 19/10/2014 và bắt đầu học từ 20/10/2014.

-          -     1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học từ trên 10 đến 15 tuần.

 PHÒNG ĐÀO TẠO

     TỔ QL NNKC


Số: ……./HL-NNKC                                                                                               Mẫu 03/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XỬ LÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ:…..NĂM HỌC:201… - 201…

Kính gửi:  

                                     - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                                     - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1) Xin bổ sung tên tôi vào trong dang sách lớp học phần:

Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:……

Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

2) Xin chuyển tên tôi từ Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:…… sang

Nhóm:…………… Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

3) Xin hủy tên tôi trong danh sách lớp học phần: Tiếng……….. Cấp độ…..Nhóm:….

Lý do:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(Sinh viên vòng số tương ứng với yêu cầu của mình và điền đầy đủ các thông tin cần thiết).

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                  Người làm đơn