Đăng nhập
ĐĂNG KÝ LẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN LÀ TIẾNG PHÁP (ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN CÓ ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO) [19/09/2013]

Hiện nay sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Pháp khá nhiều. Tuy nhiên, số lượng đăng ký thi kiểm tra đầu vào lại quá ít. Chỉ có 10 sinh viên sau đây có đăng ký thi kiểm tra đầu vào:

1. Vũ Đoan Trang, msv: 13D4011233, ngành QTDVDL, khoa Du lịch;

2. Trương Thái Chân, msv: 13F7011027, ngành SPTA, trường ĐHNN;

3. Nguyễn Thị Hạnh Nhi, msv: 13F7011211, ngành SPTA, trường ĐHNN;

4. Võ Thị Thanh Thảo, msv: 13F7011284, ngành SPTA, trường ĐHNN;

5. Nguyễn Thị Việt Trinh, msv: 13F7551151, ngành Tiếng Nhật, trường ĐHNN;

6. Nguyễn Ngọc Linh Đan, msv: 13K4011101, ngành KT, trường ĐHKT;

7. Nguyễn Thị Phương Thảo, msv: 13K4011476, ngành KT, trường ĐHKT;

8. Nguyễn Thị Thùy Phương, msv: 13K4021325, ngành QTKD, trường ĐHKT;

9. Trương Thị Mỹ Phương, msv: 13S9011212, ngành Tiểu học, trường ĐHSP;

10. Huỳnh Thị Phương Chi, msv: 13S1031173, ngành SPVL, trường ĐHSP.

Vì vậy trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không tổ chức kỳ thi kiểm tra đầu vào môn tiếng Pháp mà sẽ cho tất cả sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Pháp học ngay cấp độ đầu tiên (A1). Vậy trường Đại học Ngoại ngữ thông báo để 10 sinh viên nói trên hủy đăng ký thi kiểm tra đầu vào của mình bằng cách sau: sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang này, hủy đăng ký học tiếng Pháp sau đó đăng ký lại học tiếng Pháp nhưng phải tích chọn không đăng ký thi kiểm tra đầu vào trước khi nhập mã bảo mật và hoàn tất đăng ký. Đồng thời trường Đại học Ngoại ngữ cũng yêu cầu những sinh viên đăng ký học tiếng Pháp không đăng ký thi kiểm tra đầu vào.