Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ LỚP CHO CÁC SINH VIÊN ĐẠT CẤP ĐỘ TIỀNG ANH B1 ĐỢT THI 5/10/2014 [06/10/2014]

Do số lượng sinh viên thi đầu vào đợt thi ngày 5/10/2014 đạt cấp độ B1 không đủ để mở thêm lớp B1 mới nên tổ QLNNKC thông báo cho các sinh viên đã đạt cấp độ B1 đợt thi trên nhanh chóng đăng kí vào 2 lớp B1 nhóm 73 và 74 để theo kịp chương trình học.

Lưu ý: Sinh viên ĐH Kinh Tế phải đăng kí vào lớp Tiếng Anh B1(KINH TẾ -NĂM1)- nhóm 73 và  sinh viên các trường/khoa còn lại đăng kí vào lớp Tiếng Anh B1- nhóm 74.

TỔ QLNNKC sẽ gia hạn đăng kí 2 lớp này đến hết ngày 10/10/2014.