Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ [19/09/2013]

Để sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các trường / khoa thành viên Đại học Huế có thể nắm vững việc đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và thực hiện đúng kế hoạch học tập như những sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau:

            1. Sinh viên cần vào trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên theo địa chỉ: http://flts.hueuni.edu.vn  để thực hiện các công việc sau đây:

            1.1. Đọc kỹ các thông báo:

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB QUẢN LÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN để biết cách đăng ký tài khoản trên trang web này, đăng nhập vào tài khoản để chọn ngoại ngữ đăng ký học, để nắm lịch thi kiểm tra đầu vào, để đăng ký lớp học phần .v.v.

- HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC HUẾ TẠI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ để biết những nội dung chủ yếu của việc dạy và học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên khoá tuyển sinh 2013 của Đại học Huế như: chọn ngoại ngữ để học, các chứng chỉ quốc tế được công nhận, các cấp độ học, thời gian học, giáo trình, tài liệu, kiểm tra đánh giá, thi cấp chứng chỉ .v.v.

- THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 để nắm về kế hoạch đăng ký ngoại ngữ không chuyên, kiểm tra đầu vào và đăng ký học dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2.

1.2. Đăng ký tài khoản trên trang web này để quản lý việc học ngoại ngữ không chuyên của mình và thực hiện các bước đăng ký ngoại ngữ, kiểm tra đầu vào, đăng ký lớp học phần theo đúng kế hoạch.

2. Kế hoạch tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 như sau:

2.1. Đối với sinh viên của các trường / khoa học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2013-2014 (trường Đại học Sư phạm, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Nghệ thuật, trường Đại học Ngoại ngữ, khoa Giáo dục thể chất và khoa Du lịch):

2.1.1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 22/9 đến 03/10/2013. Sau khi đăng ký xong sinh viên phải thường xuyên vào tài khoản của mình để theo dõi lịch kiểm tra đầu vào. Bộ phận Quản lý sẽ duyệt đăng ký và lên lịch thi sau khi thời hạn đăng ký kết thúc. Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ không cần đăng ký tài khoản mà chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên này, dùng mật khẩu chung với tài khoản trên trang Đào tạo tín chỉ (có cấp trên thẻ sinh viên). Sinh viên các trường / khoa khác đăng ký tài khoản như được hướng dẫn trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB QUẢN LÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN. Sinh viên không đăng ký được mật khẩu của mình liên hệ chuyên viên Trương Văn An của tổ Quản lý ngoại ngữ không chuyên theo ĐT: (054)3830678 hoặc 0905334446. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không bắt buộc kiểm tra đầu vào thì chờ đến ngày 14/10/2013 để đăng ký lớp học phần cấp độ A1.

2.1.2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: Ngày 06/10/2013. Ngày 05/10/2013 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch cụ thể xuất thi, phòng thi và số báo danh. Sau khi kiểm tra đầu vào sinh viên theo dõi để biết mình được xếp học ở cấp độ nào và đăng ký học lớp học phần theo cấp độ đó từ ngày 14/10/2013.

2.1.3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến:từ 14 đến 20/10/2013. Sau khi đăng ký lớp học phần xong sinh viên không cần chờ được duyệt mà phải đi học ngay theo thời khóa biểu lớp mình đã đăng ký từ ngày 21/10/2013.

2.1.4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu:từ 21/10/2013.

2.1.5. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn: từ 21/10 đến 26/10/2013. Sinh viên tải đơn xin đăng ký muộn, điều chỉnh đăng ký trên mạng (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để xử lý.

2.2. Sinh viên của các trường / khoa học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 (trường Đại học Khoa học, trường Đại học Nông lâm và khoa Luật) và sinh viên học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: thực hiện theo kế hoạch dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường / khoa / phân hiệu này. Để nắm kế hoạch này sinh viên xem phần 2.2&2.3 trong thông báo QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, CHỌN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN VÀ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN trên trang web này.

3. Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh phải dự thi kiểm tra đầu vào để xếp lớp, nếu không dự thi sinh viên sẽ không được xếp lớp và không thể đăng ký học được. Sinh viên đăng ký học các thứ tiếng còn lại sẽ không kiểm tra đầu vào mà học ngay cấp độ A1.

4. Chỉ những chứng chỉ B1 của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và các chứng chỉ quốc tế như trong Quyết định 1206 của Đại học Huế và Hướng dẫn 136 của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế với các cấp độ đạt được tương đương và đáp ứng được yêu cầu về thời gian cấp chứng chỉ và thời hạn của chứng chỉ mới được chấp nhận. Tất cả những chứng chỉ của các tổ chức khác đều không được chấp nhận. Các chứng chỉ A, B, C và thậm chí các chứng chỉ B1, B2 của các tổ chức, trung tâm khác đều không được chấp nhận.

 

       5. Sinh viên các ngành Việt Nam học, Quốc tế học và Ngôn ngữ Nga của trường Đại học Ngoại ngữ không học ngoại ngữ không chuyên mà học tiếng Anh chuyên trong chương trình của mình. Vì vậy, những sinh viên thuộc các ngành đó không cần đăng ký học ngoại ngữ không chuyên.