Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT 2 THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH [15/09/2013]

Trong đợt thi kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh ngày 15/9/2013 cho sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Nghệ thuật và các khoa Du lịch và Giáo dục thể chất, có nhiều sinh viên không tham dự thi vì không đăng ký học ngoại ngữ không chuyên đúng thời hạn hoặc đã có lịch thi nhưng bỏ thi không có lý do gây ra nhiều phức tạp cho công tác tổ chức các lớp học phần sau này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho số sinh viên này có thể đăng ký được các lớp học phần theo đúng kế hoạch của khoá ngành mình đang theo học, trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đợt thi thứ 2 dành cho các đối tượng này. Dự kiến vào tối ngày 19/9/2013. Gồm 2 xuất thi: 18h và 19h30. Đây là 2 xuất thi tổ chức online, vì vậy trước ngày thi sinh viên phải xem các thông báo, hướng dẫn để thực hiện đúng theo yêu cầu. Lịch thi chính thức và danh sách dự thi (lịch thi, phòng thi, số báo danh) sẽ được thông báo trong tài khoản của từng sinh viên vào ngày 18/9/2013. Để được tham dự kỳ thi này sinh viên phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

1. Đối với những sinh viên đăng ký không đúng thời hạn: Sinh viên đăng ký tài khoản của mình trên trang web này, đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký học ngoại ngữ không chuyên trước 17h ngày 17/9/2013.

2. Đối với những sinh viên đã bỏ thi ngày 15/9/2013: làm đơn xin thi lại lần 2  theo mẫu dưới đây, có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa và phòng Đào tạo Đại học của trường / khoa quản lý sinh viên. Nộp đơn cho tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng Đào tạo, trường Đại học Ngoại ngữ (chuyên viên Trương Văn An) trước 17h ngày 17/9/2013 để được xét cho thi lần 2.

3. Nộp lệ phí dự thi tại phòng thi vào trước buổi thi: 100.000đ.

4. Khi dự thi mang theo giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình.

5. Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

6. Ngày 18/9/2103 sinh viên vào trang web này, đọc tất cả hướng dẫn có liên quan đến đợt thi, vào tài khoản của mình trên trang web này (mục Đăng ký ngoại ngữ) để xem lịch thi cụ thể. 

Dưới đây là đơn xin kiểm tra đầu vào lần 2 dành cho những sinh viên đã bỏ thi lần 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

                       

Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

            Trong đợt thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh ngày:      /      /201…  tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày:       /      /201….  .

                                                                                          Huế, ngày       tháng    năm 201….   

Xác nhận của phòng Đào tạo                            Xác nhận của                             Người làm đơn         

(của trường quản lý sinh viên)                              Ban Chủ nhiệm khoa