Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 [29/08/2013]

Từ năm học 2013-2014 sinh viên thuộc khóa tuyển sinh đại học 2013 của các trường / khoa thành viên Đại học Huế sẽ tập trung về trường Đại học Ngoại ngữ để học Ngoại ngữ không chuyên. Sinh viên của khóa tuyển sinh này sẽ phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên là B1 theo khung năng lực ngoại ngữ của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và được cấp chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (B1) thay cho bảng điểm trong chương trình đào tạo. Để đáp ứng nhiệm vụ nói trên, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã triển khai việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất của tất cả các trường / khoa thành viên Đại học Huế (trừ trường Đại học Y Dược) từ năm học 2013-2014. Nay trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo như sau:

1. Trường đang xây dựng phần mềm và trang web để quản lý hoạt động dạy và học Ngoại ngữ không chuyên. Trang web có tên là Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, địa chỉ là: http://flts.hueuni.edu.vn và bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2013. Sau khi trang web hoạt động, tất cả sinh viên năm thứ nhất (khóa tuyển sinh đại học 2013) của Đại học Huế phải thường xuyên trang web này để cập nhật các thông tin về dạy và học Ngoại ngữ không chuyên. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự chậm trễ do không cập nhật kịp thời thông tin.

2. Trường Đại học Ngoại ngữ gửi trong các thông báo tiếp theo sau đây kế hoạch tổng thể cả năm học và kế hoạch gặp sinh viên viên năm thứ nhất của từng trường / khoa cụ thể. Ngoài ra còn có các văn bản khác sinh viên cần nắm như: Quy định của Đại học Huế, Hướng dẫn về việc dạy và học ngoại ngữ không chuyên của trường Đại học Ngoại ngữ, Hướng dẫn sử dụng trang web Quản lý Ngoại ngữ không chuyên. Đề nghị tất cả sinh viên năm thứ nhất của Đại học Huế nắm và thực hiện theo đúng nội dung các văn bản nói trên../.